kraj: A S E H L U K P C J B M Z T
Podrobnosti po kliknutí na písmeno kraje!
SVAR - informace o systému > ZDE <

SVAR

AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ STAV

kraj hl.m. Praha

STAV POHOTOVOSTI

STUPEŇ 1 - STAV POHOTOVOSTI

S ohledem na proběhlé teroristické akce ve Francii a Rakousku dbejte zvýšené pozornosti k podezřelým aktivitám neznámých osob, zejména v centru hlavního města a oblastech s výšenou koncetrací osob (obchodní centra, dopravní centra, náměstí, ...).
Typ ohrožení Zvýšené nebezpečí. Situace se komplikuje.
Činnosti Normálně se funguje v rámci občanského života, je prováděna intenzivní příprava na případnou mimořádnou situaci v osobní rovině.

SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR) slouží k informování a varování o událostech s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost.

Bližší informace o systému SVAR na portálu COOBRA.cz
.